Polityka prywatności – informacje ogólne

 1.  Poniższa polityka dotyczy strony www, funkcjonującej pod adresem url: https://galicamed.pl
 2. Administratorem Państwa danych osobowych oraz operatorem niniejszego serwisu jest:

  Przychodnia Lekarska Anna Galica i wspólnicy S.J.

  ul. Kościuszki 45 A
  34-530 Bukowina Tatrzańska

  NIP: 736 164 20 31
  REGON: 120 321 576

   

 3. Kontakt z operatorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: dyrekcja@galicamed.pl

 4. Operator pełni funkcję administratora danych, jakie podali Państwo dobrowolnie za pośrednictwem wymienionej strony internetowej (serwisu) – poprzez formularz kontaktowy: https://www.galicamed.pl/kontakt/
 5. Dane osobowe, o których mowa, mogą zostać wykorzystane w celu: – odpowiedzi na Państwa zapytanie wysłane za pośrednictwem formularza!
 6. Informacje o użytkownikach uzyskiwane są za pośrednictwem serwisu w dwójnasób:
 • Poprzez zapisywanie tak zwanych ciasteczek (plików cookies) w urządzeniach końcowych,

 • Poprzez formularz, w którym wpisują Państwo dobrowolnie swoje dane (jest to dobrowolna forma kontaktu – kontakt telefoniczny do placówki, w której przyjmuje administrator, został podany na stronie).

Metody ochrony danych, które stosuje Administrator.

 1. Podane przez Państwa informacje oraz dane logowania, wprowadzone na stronie, są szyfrowane w Waszych komputerach, co oznacza, że mogą zostać odczytane tylko na serwerze docelowym. Miejsca wprowadzania danych osobowych, a także logowania w warstwie transmisji są chronione dzięki certyfikatowi SSL.
 2. Wprowadzone przez Was dane osobowe podlegają ochronie przeciwko potencjalnej kradzieży bazy danych z serwera. Ochrona ta polega na takim zaszyfrowaniu danych, że jedynie posiadający klucz Administrator ma do nich dostęp i może je odczytać.

Hosting

1. Niniejszy serwis utrzymywany jest (hostowany) na serwerach operatora: ZENBOX

Dodatkowe informacje dotyczące sposobu wykorzystania Państwa danych oraz Wasze prawa.

1. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych osobom trzecim. Chyba że wyjątkowo zostanie poproszony o ustalenie terminu wizyty w jednej z placówek, w której przyjmuje administrator.
2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do zrealizowania powiązanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami.
3. W każdej chwili macie Państwo prawo zażądania od Administratora:

 • dostępu do dotyczących Was danych osobowych oraz ich sprostowania,

 • ograniczenia ich przetwarzania,

 • trwałego usunięcia.

4. W przypadku wszelkich nieprawidłowości w działaniu Administratora mają Państwo możliwość złożenia skargi do Prezesa UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych), mieszczącego się przy ul. Stawki 2 w Warszawie (00-193).
5. Podajecie dane osobowe dobrowolnie – nie są one niezbędne do obsługi Serwisu.
6. Wasze dane osobowe nie są przesyłane poza teren Unii Europejskiej – czyli do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Informacje zawarte w formularzach.

1. Serwis zbiera informacje podane przez Państwa (użytkowników) dobrowolnie, w tym dane osobowe, jeśli je podacie.
2. Serwis ma możliwość zapisania informacji dotyczących parametrów połączenia (adres IP, oznaczenie czasu).
3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, czyli w celu odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie.

Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z tak zwanych ciasteczek – czyli plików cookies.
2. Pliki te stanowią rodzaj danych informatycznych, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Ciasteczka przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp.
4. Pliki te mogą zostać wykorzystane w celu:

 • utrzymania sesji użytkownika Serwisu

5. W Serwisie występują dwa zasadnicze rodzaje ciasteczek: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są natomiast w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Przeglądarka internetowa (czyli programowanie do przeglądania stron internetowych) na ogół dopuszcza domyślnie przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mają możliwość zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie ciasteczek oraz ich automatyczne blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo w sekcji pomoc lub dokumentacja swojej przeglądarki internetowej.
7. Warto zapamiętać, że ograniczone zastosowanie plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą zostać wykorzystane także przez podmioty współpracujące z operatorem Serwisu takie jak: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA) Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA.

Zarządzanie plikami cookies – wyrażanie i cofanie zgody.

1. W przypadku gdy nie chcecie Państwo otrzymywać plików cookies, możecie samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki.
2. Aby zarządzać ustawieniami ciasteczek (pliki cookies), wybierzcie z listy poniżej używaną przez siebie przeglądarkę internetową. Następnie działajcie zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

RODO/IOD

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

RODO

1. Administratorem danych osobowych jest:


Przychodnia Lekarska Anna Galica i wspólnicy S.J.

ul. Kościuszki 45 A
34-530 Bukowina Tatrzańska

NIP: 736 164 20 31
REGON: 120 321 576

2. Dane kontaktowe inspektora: Jerzy Giedrojć: tel. 604 211 323

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pani / Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych;

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

IOD

Powiadomienie o danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych (IOD)

W związku z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), nakładającym na podmioty obowiązek publikowania na stronie www danych kontaktowych inspektora ochrony danych – Tatrzańskie Centrum Medyczne GalicaMed informuje, że jest nim Pan: Jerzy Giedrojć.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, mają Państwo możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Waszych danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Wam na mocy niniejszego rozporządzenia.

Dane do kontaktu z IOD: tel. 604 211 323,  e-mail: jerzygiedrojc@gazeta.pl