Anna Kołodziejska - psycholog, psycholog dziecięcy

Anna Kołodziejska

– psycholog dziecięcy/rodzinny

  • Magister Psychologii
  • Psycholog Dziecięcy
  • Psycholog Rodzinny

Anna Kołodziejska jest magistrem psychologii – absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od kilku lat pełni funkcję kierownika II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, z siedzibą w Zakopanem. Wśród jej szczególnych zainteresowań znajduje się psychologia sądowa (w tym dziecięca) oraz psychoonkologia. Są to dziedziny, w których stara się stale rozwijać.

W naszym centrum medycznym Pani magister zajmuje się poradnictwem psychologicznym dotyczącym najmłodszych Pacjentów oraz szeroko pojętym wsparciem rodzin. Poradnictwo skierowane jest do dzieci, które nie radzą sobie z różnego rodzaju problemami, co uniemożliwia im codzienne funkcjonowanie w gronie rodzinnym czy w środowisku rówieśniczym. Zazwyczaj ma ono formę kilku spotkań.

Jeśli Państwa dziecko:

  • wymaga rozmowy ze specjalistą,
  • ma problemy, z którymi nie potrafi sobie poradzić,
  • wykazuje zachowania autodestrukcyjne lub agresywne,
  • nie potrafi się odnaleźć w grupie rówieśniczej,
  • przeżyło traumatyczne wydarzenie,
  • wykazuje problemy z codziennym funkcjonowaniem – jest apatyczne, płaczliwe, nie potrafi się na niczym skoncentrować, głośno mówi o negatywnych emocjach,

polecamy zapisanie go na konsultacje. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i empatycznemu podejściu do najmłodszych Pacjentów Pani Anna Kołodziejska jest cenioną i polecaną specjalistką.

Kontakt z rejestracją medyczną GalicaMed: +48 18 263 70 77